Missie, visie, doel 2019-08-11T13:48:42+02:00

Missie en Visie

Het bedrijf “Brouwer Osteopathie” is gebaseerd op de toewijding van de osteopaat om aan de hulpvraag van de klant te voldoen. Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van de klandizie uit terugkerende klanten en doorverwijzingen.

Missie
Kwalitatieve hoogwaardige osteopathische zorg met professionele uitstraling. Goede nazorg en indien nodig juiste doorverwijzing naar overige (para)medische hulp.
Zorg op maat voor ieder paard.

Visie
Hoogwaardige kwaliteit van de osteopathische en paraveterinaire zorg behouden en verbeteren middels scholing en innovatie.
Door middel van professionele werkhouding en communicatie met collega’s en andere (para)veterinaire disciplines komen tot een betere positionering van de osteopathie ten behoeve van het welzijn van het paard.

Doel
Een gezond paard, op ieder niveau, in elke tak van sport en in elke vorm van recreatief gebruik.

NB. voor de definitie van ‘gezond’ zie de uitleg van de WHO (1948)

Brouwer Osteopathie voor Paarden
“De verbindende factor in het welzijn van uw paard”

Osteopathie begrijpt de functionele relaties (verbinding !) van de diverse anatomische structuren in het lichaam en hoe dit tot uiting komt in het lichaam.

Als osteopaat past Ruth Brouwer deze relaties praktisch toe tijdens de behandeling en verleent zij ook uitstekende nazorg. Dit kan zijn door middel van een vervolgbehandeling, communicatie met of doorverwijzing naar andere (para)veterinaire disciplines. Als osteopaat fungeert Ruth Brouwer dus ook als verbindende factor tussen andere behandelaars. Dit alles ten behoeve van het welzijn van uw paard.